Άδειες Καταστημάτων & Μεταποιητικών Μονάδων
Άδειες Τουριστικών Καταλυμάτων
Μελέτες Πυροπροστασίας
Τεχνικός Ασφαλείας

Άδειες Καταστημάτων & Μεταποιητικών Μονάδων
Άδειες Τουριστικών Καταλυμάτων
Μελέτες Πυροπροστασίας
Τεχνικός Ασφαλείας

Εταιρικό Προφίλ

Εταιρικό Προφίλ

Το γραφείο ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡ. ΧΑΛΑΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ λειτουργεί από το 2009 στην Σαντορίνη, έχοντας ήδη στηρίξει μια πλειάδα επιχειρήσεων στην αδειοδότηση και τελικά στη λειτουργία έργων - επενδύσεων τόσο στο δευτερογενή (βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια), όσο και στον τριτογενή τομέα της οικονομίας (τουριστικά καταλύματα, χώροι εστίασης, χονδρικό-λιανικό εμπόριο).

Γνωρίζοντας τις δυνατότητες - ευκαιρίες αλλά και τα προβλήματα - απειλές για τις επιχειρήσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας και του Νοτίου Αιγαίου γενικά, μπορούμε να υποστηρίξουμε αποτελεσματικά τους πελάτες μας.

Εάν σκέφτεστε να ξεκινήσετε μια νέα επιχείρηση ή να αναπτύξετε τις τωρινές σας δραστηριότητες, τα στελέχη του γραφείου μας περιμένουν την ευκαιρία να σας φανούν χρήσιμα, ελπίζοντας ότι, τελικά η συνεργασία μαζί μας θα σας είναι απαραίτητη, όπως για πολλούς από τους ήδη πελάτες μας.

Το γραφείο τεχνικών μελετών & αδειοδοτήσεων ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡ. ΧΑΛΑΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ βρίσκεται στο Καμάρι νήσου Θήρας και τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι +30 22860 71254 και +30 698 7502020.
Το γραφείο ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡ. ΧΑΛΑΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ λειτουργεί από το 2009 στην Σαντορίνη, έχοντας ήδη στηρίξει μια πλειάδα επιχειρήσεων στην αδειοδότηση και τελικά στη λειτουργία έργων - επενδύσεων τόσο στο δευτερογενή (βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια), όσο και στον τριτογενή τομέα της οικονομίας (τουριστικά καταλύματα, χώροι εστίασης, χονδρικό-λιανικό εμπόριο).

Γνωρίζοντας τις δυνατότητες - ευκαιρίες αλλά και τα προβλήματα - απειλές για τις επιχειρήσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας και του Νοτίου Αιγαίου γενικά, μπορούμε να υποστηρίξουμε αποτελεσματικά τους πελάτες μας.

Εάν σκέφτεστε να ξεκινήσετε μια νέα επιχείρηση ή να αναπτύξετε τις τωρινές σας δραστηριότητες, τα στελέχη του γραφείου μας περιμένουν την ευκαιρία να σας φανούν χρήσιμα, ελπίζοντας ότι, τελικά η συνεργασία μαζί μας θα σας είναι απαραίτητη, όπως για πολλούς από τους ήδη πελάτες μας.

Το γραφείο τεχνικών μελετών & αδειοδοτήσεων ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡ. ΧΑΛΑΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ βρίσκεται στο Καμάρι νήσου Θήρας και τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι +30 22860 71254 και +30 698 7502020.

Τεχνικές Μελέτες - Αδειoδοτήσεις

Τεχνικές Μελέτες - Αδειoδοτήσεις

Μεταποιητικές Μονάδες ή Εκσυγχρονισμός
Μελέτες Πυροπροστάσιας
Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Υπηρεσίες Τεχνικού Άσφαλειας
Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)
Τουριστικά Καταλύματα & Τουριστικές Επιχειρήσεις
Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου
Κ.Ε.Ν.Α.Κ.
Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων
Ασφάλεια Τροφίμων (HACCP)
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Μεταποιητικές Μονάδες ή Εκσυγχρονισμός
Μελέτες Πυροπροστάσιας
Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Υπηρεσίες Τεχνικού Άσφαλειας
Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)
Τουριστικά Καταλύματα & Τουριστικές Επιχειρήσεις
Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου
Κ.Ε.Ν.Α.Κ.
Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων
Ασφάλεια Τροφίμων (HACCP)
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
logo-bottom.png

Στοιχεία Επικοινωνίας


  Χάλαρης Αντώνιος

  Καμάρι - Σαντορίνη

  info@xaes.eu

  +30 22860 71254

  +30 22860 71254

  +30 698 7502020

Φόρμα Επικοινωνίας